Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 28 mars 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

4

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

5

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

7

 

 

AU § 57 KS § 74

 

 

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskolaPDF

 

 

KS 2016-352

 

 

8

 

 

AU § 58 KS § 75

 

 

Motion om förbättrad marknadsföring av kommunens industrimarkPDF

 

 

KS 2016-389

 

 

9

 

 

AU § 38 KS § 76

 

 

Motion om förslag till ny grundskoleorganisationPDF

 

 

KS 2016-373

 

 

10

 

 

AU § 39 KS § 77

 

 

Medborgarförslag om F-6 skola i OkomePDF

 

 

KS 2016-366

 

 

11

 

 

AU § 40 KS § 78

 

 

Medborgarförslag om miljökonsekvensbeskrivning innan beslut om ny grundskoleorganisation tasPDF

 

 

KS 2016-367

 

 

12

 

 

AU § 41 KS § 79

 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6- och F-9 skolor samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6 skola i nya organisationenPDF

 

 

KS 2016-368

 

 

13

 

 

AU § 42 KS § 80

 

 

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6 skolaPDF

 

 

KS 2016-387

 

 

14

 

 

AU § 43 KS § 81

 

 

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om F-6 skola i ÄlvseredPDF

 

 

KS 2016-388

 

 

15

 

 

AU § 44 KS § 82

 

 

Medborgarförslag – Frågan om Fageredsskolans framtid som F-3 alternativt F-6 skall avgöras av kommunfullmäktigePDF

 

 

KS 2016-434

 

 

16

 

 

AU § 46 KS § 53

 

 

Över- och underskott från 2016 till 2017 – samtliga nämnderPDF

 

 

KS 2017-120

 

 

17

 

 

AU § 28 KS § 54

 

 

Detaljplan för Krispeln Plan 1 – AntagandePDF

 

 

KS 2014-435

 

 

18

 

 

AU § 31 KS § 55

 

 

Detaljplan för Reparatören 7 m fl - AntagandePDF

 

 

KS 2015-78

 

 

19

 

 

AU § 59 KS § 61

 

 

Beställning av skolpaviljonger till HjortsbergsskolanPDF

 

 

KS 2017-125

 

 

20

 

 

AU § 45 KS § 62

 

 

Beställning av skolpaviljonger till FajansskolanPDF

 

 

KS 2017-118

 

 

21

 

 

AU § 55 KS § 66

 

 

Flytt av torghandel till Rörbecksplatsen fr.o.m. 2017-05-01PDF

 

 

KS 2017-99

 

 

22

 

 

AU § 37 KS § 67

 

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSSPDF

 

 

KS 2016-37

 

 

23

 

 

AU § 50 KS § 68

 

 

Naturminnesförklaring av ek på fastigheten Hallarna 1:1PDF

 

 

KS 2015-158

 

 

24

 

 

AU § 56 KS § 69

 

 

Förvärv av fastigheten Borret 6, FaboPDF

 

 

KS 2017-124

 

 

25

 

 

KF § 34

 

 

Val av ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 

 

KS 2017-96

 

 

26

 

 

 

Ev tillkommande valärenden

 

 

 

27

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-03-23