Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 28 februari 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Information om krisledning/styrdokument och lednings- och informationsplan, 30 min. (Tina Källström och Therese Jouper, Räddningstjänsten Väst)

 

 

KS 2016-450

 

 

4

 

 

 

Information om revisorernas revisionsplan 2017, 15 min. (Gösta Svensson, kommunrevisor)

 

 

KS 2017-6

 

 

5

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

8

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

9

 

 

AU § 8   KS § 47

 

 

Motion om engelsk skola i FalkenbergPDF

 

 

KS 2016-338

 

 

10

 

 

AU § 9   KS § 48

 

 

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och eleverPDF

 

 

KS 2016-439

 

 

11

 

 

AU § 10 KS § 49

 

 

Motion om att Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivtPDF

 

 

KS 2016-240

 

 

12

 

 

AU § 11 KS § 50

 

 

Motion om ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i FalkenbergPDF

 

 

KS 2016-345

 

 

13

 

 

AU § 12 KS § 51

 

 

Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strandPDF

 

 

KS 2016-289

 

 

14

 

 

AU § 20 KS § 29

 

 

Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021PDF

 

 

KS 2016-274

 

 

15

 

 

AU § 6   KS § 39

 

 

Lokala ordningsföreskrifter – Revidering avseende affischering och ambulerande försäljningPDF

 

 

KS 2016-152

 

 

16

 

 

AU § 5   KS § 40

 

 

Struktur för Falkenbergs kommuns lokala styrdokumentPDF

 

 

KS 2016-204

 

 

17

 

 

AU § 21 KS § 43

 

 

Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för del av Skrea 18:1PDF

 

 

KS 2013-429

 

 

18

 

 

AU § 23 KS § 45

 

 

Detaljplan för del av Smedjeholm 1:65 och Kantpressaren 1 m fl - AntagandePDF

 

 

KS 2014-352

 

 

19

 

 

AU § 24 KS § 46

 

 

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för handel inom Smedjeholms industriområdePDF

 

 

KS 2017-43

 

 

20

 

 

 

Ev tillkommande valärenden

 

 

 

21

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 


Sidan uppdaterad: 2017-02-20