Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 26 september 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Information om Överförmyndarnämndens verksamhet, 30 min. (Henrik Lundahl, administrativ chef kommunstyrelseförvaltningen Varbergs kommun)

 

 

KS 2017-6

 

 

4

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

5

 

 

 

Anmälan av motioner

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

8

 

 

KF § 140

 

 

Svar på interpellation om bristande gatuunderhåll

 

 

KS 2017-417

 

 

9

 

 

KF § 140

 

 

Svar på interpellation om åtgärder för att säkerställa kvaliteten på upphandlade grupp- och servicebostäder i Frösundas regi

 

 

KS 2017-418

 

 

10

 

 

AU § 225 KS § 243

 

 

Motion – Uppvärdera familjedaghemmens betydelsePDF

 

 

KS 2014-317

 

 

11

 

 

AU § 245 KS § 244

 

 

Medborgarförslag – Hårdgöra ytor på kommunens affischeringsplatserPDF

 

 

KS 2017-57

 

 

12

 

 

AU § 226 KS § 245

 

 

Medborgarförslag – Glastak över RådhustorgetPDF

 

 

KS 2016-396

 

 

13

 

 

AU § 258 KS § 246

 

 

Medborgarförslag – Aktivitetscenter i FalkenbergPDF

 

 

KS 2016-424

 

 

14

 

 

AU § 246 KS § 209

 

 

Godkännande av investeringsprojektet Slöinge förskolaPDF

 

 

KS 2017-422

 

 

15

 

 

KS § 210

 

 

Godkännande av investeringsprojektet Långåsskolan tillbyggnadPDF

 

 

KS 2017-423

 

 

16

 

 

KS § 213

 

 

Antagande av riktlinjer för attesteringPDF

 

 

KS 2017-431

 

 

17

 

 

AU § 217 KS § 214

 

 

Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt ändring av riktlinjer för konkurrensutsättningPDF

 

 

KS 2016-5

 

 

18

 

 

AU § 230 KS § 222

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37PDF

 

 

KS 2017-376

 

 

19

 

 

AU § 231 KS § 223

 

 

Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. –AntagandePDF

 

 

KS 2013-423

 

 

20

 

 

AU § 240 KS § 224

 

 

Överenskommelse om upphörande av tomträttsavtal för Morups-Lyngen 2:185 samt överlåtelse av byggnadPDF

 

 

KS 2017-413

 

 

21

 

 

KS § 211

 

 

Redovisning av uppdrag i budget – Utreda alternativ för organisationen kring försörjningsstödPDF

 

 

KS 2017-17

 

 

22

 

 

AU § 242 KS § 234

 

 

Utbetalning av partistöd 2018PDF

 

 

KS 2017-237

 

 

23

 

 

AU § 223 KS § 231

 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2016PDF

 

 

KS 2017-390

 

 

24

 

 

AU § 228 KS § 232

 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018PDF

 

 

KS 2017-408

 

 

25

 

 

KF § 150

 

 

Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet, revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

KS 2017-200

 

 

26

 

 

KF § 151

 

 

Val av ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

 

 

KS 2017-348

 

 

27

 

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

28

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-09-18