Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 25 april 2017

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

4

 

 

 

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2016 års kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsen Samordningsförbundet HallandPDF

 

 

KS 2017-206 KS 2017-146

 

 

5

 

 

AU § 73 KS § 85

 

 

Falkenbergs Stadshus AB årsredovisning för 2016PDF

 

 

KS 2017-162

 

 

6

 

 

AU § 74 KS § 86

 

 

Kommunens årsredovisning för 2016PDF

 

 

KS 2017-154

 

 

7

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

8

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

9

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

10

 

 

AU § 68 KS § 100

 

 

Motion om mobiltelefonfri skolundervisningPDF

 

 

KS 2016-63

 

 

11

 

 

AU § 66 KS § 96

 

 

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större viktPDF

 

 

KS 2016-266

 

 

12

 

 

AU § 64 KS § 97

 

 

Försäljning av del av fastigheten Tröinge 6:75 inom Falkenbergsmotets verksamhetsområdePDF

 

 

KS 2017-126

 

 

13

 

 

 

Val av styrelse i bolaget Redovisningstjänst Falkenberg AB

 

 

KS 2017-205

 

 

14

 

 

KF § 59

 

 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 

 

KS 2017-96

 

 

15

 

 

 

Avsägelse från Sophia Nilsson (MP) från uppdraget som ledamot i Falkenberg Energi ABPDF

 

 

KS 2017-180

 

 

16

 

 

 

Avsägelse från Håkan Jeppsson (MP) från uppdragen som revisor för granskning av kommunens verksamhet, revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB samt Vatten & Miljö i Väst AB och som partirepresentant i Falkenbergs Bostads ABPDF

 

 

KS 2017-200

 

 

17

 

 

 

Ev tillkommande valärenden

 

 

 

18

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-04-18