Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 19 december 2017

Kl 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

3

 

 

 

Information om Falkenbergsnämndens verksamhet, 30 min. (Niclas Erlandsson ordförande, Camilla Karlsson)

 

 

KS 2017-6

 

 

4

 

 

 

Information – Ny kommunallag, 15 min. (Marie Pettersson)

 

 

KS 2017-6

 

 

5

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

6

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

7

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

8

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

9

 

 

Argus § 50 KS § 313

 

 

Motion – Modernare tjänsteresor i hela kommunkoncernenPDF

 

 

KS 2017-258

 

 

10

 

 

AU § 347 KS § 325

 

 

Motion – Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsenPDF

 

 

KS 2017-440

 

 

11

 

 

AU § 348 KS § 326

 

 

Motion – Kommunchef i FalkenbergPDF

 

 

KS 2017-510

 

 

12

 

 

AU § 351 KS § 342

 

 

Motion – Upphandling och omförhandling av livsmedelsinköp enligt 80/20-modellenPDF

 

 

KS 2016-460

 

 

13

 

 

KS § 317

 

 

Samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd Falkenberg-Varberg; nu fråga om revideringPDF

 

 

KS 2017-555

 

 

14

 

 

Argus § 53 KS § 311

 

 

Antagande av pensionsriktlinjePDF

 

 

KS 2017-308

 

 

15

 

 

AU § 354 KS § 330

 

 

Utdelning 2018 från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus ABPDF

 

 

KS 2015-113

 

 

16

 

 

AU § 356 KS § 334

 

 

Delårsrapport 2017 från Räddningstjänsten VästPDF

 

 

KS 2017-474

 

 

17

 

 

AU § 359 KS § 340

 

 

Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motionerPDF

 

 

KS 2017-269

 

 

18

 

 

AU § 360 KS § 341

 

 

Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslagPDF

 

 

KS 2017-270

 

 

19

 

 

 

Val av huvudmän vid Falkenbergs Sparbank för tiden 2018-2022PDF

 

 

KS 2017-536

 

 

20

 

 

 

Val av ledamöter och ersättare för Eftra socken och Slöinge socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan 2018PDF

 

 

KS 2017-536

 

 

21

 

 

 

Val av revisor och ersättare för revisorn till Boföreningen Lönnen 2018PDF

 

 

KS 2017-536

 

 

22

 

 

 

Val av revisor och ersättare för revisorn till föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a 2018PDF

 

 

KS 2017-536

 

 

23

 

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

24

 

 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018PDF

 

 

 

25

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-12-11