Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 30 augusti 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare 
2 Information om gymnasieskolans projekt – Ondskan i förintelsens fotspår, 20 min. (lärare samhällsprogrammet, Irhan Kasic)KS 2016-3
3 Information ”Fullmäktige och revisorerna”, Uppdrag, dialog och samspel, Revisorernas verksamhetKS 2016-3
4 Information ”Revidering av grafisk profil för Falkenbergs kommun”, 10 min (Monica Klingborg och Fredrik Johansson)KS 2016-3
5 Ledamöternas eventuella frågor 
6 Anmälan av motioner 
7 Anmälan av medborgarförslagPDF 
8 Anmälan av interpellationer 
9ARGUS § 34 KS § 232Motion om att rusta personal inom omsorg och skola med kulturkompetens för integrationPDFKS 2016-60
10AU § 227 KS § 233Motion om trygghetsboende och särskilt boende Norra kustenPDFKS 2016-146
11AU § 219 KS § 217Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistansPDFKS 2015-48
12AU § 226 KS § 219Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Falkenbergs Näringsliv ABPDFKS 2016-187
13 Avsägelse från Donjeta Mlinaku (S) från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen samt arbetsgivarutskottetPDFKS 2016-291
14 Avsägelse från Britt-Marie Jonsson (S) från uppdraget som ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i HallandPDFKS 2016-319
15 Avsägelse från Jessica Camilleri (S) från uppdraget som ersättare i bygglovsnämndenPDFKS 2016-320
16 Avsägelse från Sophia Nilsson (MP) från uppdragen som ledamot i socialnämnden samt ersättare i socialutskottet och kommunfullmäktigePDFKS 2016-321
17 Ev tillkommande valärenden 
18 Meddelanden och anmälningar 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-08-22