Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 29 november 2016

Kl 09.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

AU § 336
KS § 302 KS § 274

 

Budget för 2017, budgetramar för 2018 och kommunplan för 2019 samt investeringsplan 2017-2021. Kommunal skattesats 2017PDF

 

KS 2016-427 
KS 2016-378

 

 

 

Socialdemokraternas budgetPDF

 

 

 

 

Vänsterpartiets budgetPDF

 

 

 

 

Sverigedemokraternas budgetPDF

 

 

 

 

Cesak protokoll 2016-11-02PDF

 

 

3

 

 

KS § 326

 

 

Motion om ökade resurser till revisionenPDF

 

 

KS 2015-369

 

 

4

 

 

AU § 335 KS § 327

 

 

Medborgarförslag om att Stiftelsen Akta huvudet ska få genomföra sitt tvådagarsprogram för alla i årskurs nioPDF

 

 

KS 2015-320

 

 

5

 

 

AU § 343 KS § 303

 

 

Falkenbergs Näringsliv AB – Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal ABPDF

 

 

KS 2016-431

 

 

6

 

 

AU § 330 KS § 310

 

 

Översyn av taxor inom miljöbalkens område 2017PDF

 

 

KS 2016-412

 

 

7

 

 

AU § 339 KS § 311

 

 

VA-taxa 2017PDF

 

 

KS 2016-403

 

 

8

 

 

AU § 332 KS § 312

 

 

Taxa för renhållning 2017PDF

 

 

KS 2016-404

 

 

9

 

 

AU § 333 KS § 313

 

 

Avgift för parkeringsdispensPDF

 

 

KS 2016-135

 

 

10

 

 

AU § 328 KS § 322

 

 

Försäljning av fastigheten Fredsvännen 1PDF

 

 

KS 2016-357

 

 

11

 

 

AU § 329 KS § 323

 

 

Försäljning av fastigheten Tröinge 6:96PDF

 

 

KS 2016-359

 

 

12

 

 

AU § 349 KS § 324

 

 

Delårsrapport 2016 från Räddningstjänsten VästPDF

 

 

KS 2016-420

 

 

13

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

14

 

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

 

15

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

16

 

 

 

Avsägelse från Sven-Olof Lundin (C) från uppdraget som ersättare i socialnämndenPDF

 

 

KS 2016-464

 

 

17

 

 

 

Ev tillkommande valärenden

 

 

 

18

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-11-21