Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 26 januari 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, 60 min. (Anders Ramberg, miljö- och hälsoskyddschef)KS 2016-3
3 Information om genomförd medarbetarenkät. 30 min (Annelie Elofsson, arbetsgivarenheten) PDFKS 2016-3
4 Ledamöternas eventuella frågor. 
5 Anmälan av motioner.PDF 
6 Anmälan av medborgarförslag. 
7 Anmälan av interpellationer.PDF 
8AU § 364 KS § 9Entledigande av ledamot tillika ordförande i FEAB. PDFKS 2015-399
9AU § 350 KS § 28Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun.PDFKS 2015-127
10AU § 351 KS § 29Motion om att anordna permanenta grillplatser utomhus.PDFKS 2015-197
11AU § 352 KS § 30Medborgarförslag om årlig nordisk skolmåltidsvecka i samband med Nordens dag.PDFKS 2015-23
12AU § 353 KS § 31Medborgarförslag om plantering på klitterna vid Skrea strand.PDFKS 2015-33 KS 2015-162
13AU § 354 KS § 32Medborgarförslag om flytt av basketplan från Skrea strand.PDFKS 2015-134
14AU § 356 KS § 33Medborgarförslag om inomhus-skatehall.PDFKS 2015-237
15AU § 371 KS § 34Medborgarförslag om en översyn av skyltning och hastigheter.PDFKS 2015-265
16AU § 372 KS § 35Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg.PDFKS 2015-239
17AU § 370 KS § 14Ny arbetsordning för kommunfullmäktige.PDFKS 2015-403
18Argus § 58 KS § 1Överföring av projektansvaret för Steget vidare.PDFKS 2015-121
19AU § 343 KS § 4Nya verksamhetsområden för VA-verksamhet.PDFKS 2015-347
20KS § 10Förändring av taxor för barnomsorgen.PDFKS 2015-278
21AU § 342 KS § 5Uppdrag i budget – Redovisning avseende uppdaterad brandskyddsplan för särskilda boenden och gruppbostäder.PDFKS 2011-72
22AU § 369 KS § 6Redovisning av uppdrag i budget 2013 – ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem.PDFKS 2013-71
23 Omval av trafiknämnden.PDFKS 2016-4
24KF § 217Val av ny ledamot i kommunstyrelsen och ny ersättare i Falkenbergs Biogas AB efter Sebastian Ghafari (S).KS 2015-400
25 Ev tillkommande valärenden. 
26 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-01-18