Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 20 december 2016

Kl 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

3

 

 

 

Anmälan av motioner

 

 

 

4

 

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

 

5

 

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

6

 

 

AU § 350 KS § 325

 

 

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålningPDF

 

 

KS 2016-142

 

 

7

 

 

AU § 363 KS § 359

 

 

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022PDF

 

 

KS 2016-151

 

 

8

 

 

AU § 364 KS § 360

 

 

Motion om utdrag ur belastningsregistretPDF

 

 

KS 2015-366

 


 

9

 

 

AU § 334 KS § 328

 

 

Medborgarförslag om 18 håls discgolfbanaPDF

 

 

KS 2016-86

 

 

10

 

 

AU § 319 KS § 329

 

 

Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed DoktorspromenadenPDF

 

 

KS 2016-174

 

 

11

 

 

AU § 385 KS § 361

 

 

Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid HamngatanPDF

 

 

KS 2013-228

 

 

12

 

 

AU § 365 KS § 362

 

 

Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilarPDF

 

 

KS 2016-305

 

 

13

 

 

AU § 366 KS § 363

 

 

Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps strandPDF

 

 

KS 2016-158

 

 

14

 

 

AU § 320 KS § 308

 

 

Redovisning av uppdrag – utreda förutsättningarna för att utveckla Badhusparken till mötesplats i innerstadenPDF

 

 

KS 2014-400

 

 

15

 

 

KS § 331

 

 

Plan för förskola och grundskola – avveckling av VinbergsskolanPDF

 

 

KS 2015-279

 

 

16

 

 

AU § 357 KS § 340

 

 

Utdelning 2017 från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus ABPDF

 

 

KS 2015-113

 

 

17

 

 

AU § 359 KS § 341

 

 

Ändring av bolagsordningar för de kommunala helägda bolagen – införande av vice ordförandePDF

 

 

KS 2016-447

 

 

18

 

 

 

Val av vice ordförande i de kommunala helägda bolagen t o m 2018

 

 

KS 2016-511

 

 

19

 

 

AU § 380 KS § 342

 

 

Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten VästPDF

 

 

KS 2016-466

 

 

20

 

 

AU § 352 KS § 345

 

 

Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF

 

 

KS 2016-421

 

 

21

 

 

AU § 373 KS § 352

 

 

Köp och detaljplaneläggning av fastigheten Långaveka 4:1PDF

 

 

KS 2016-456

 

 

22

 

 

AU § 381 KS § 353

 

 

Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för del av Skrea 7:4PDF

 

 

KS 2013-429

 

 

23

 

 

AU § 358 KS § 354

 

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagarPDF

 

 

KS 2016-37

 

 

24

 

 

AU § 383 KS § 355

 

 

Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motionerPDF

 

 

KS 2016-205

 

 

25

 

 

AU § 384 KS § 356

 

 

Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslagPDF

 

 

KS 2016-206

 

 

26

 

 

 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2017 m fl årPDF

 

 

KS 2016-515

 

 

27

 

 

KF § 252

 

 

Val av nämndeman vid Varbergs Tingsrätt

 

 

KS 2016-478

 

 

28

 

 

KF § 253

 

 

Val av ledamot i Kooperativ Utveckling i Halland ek förening - Coompanion

 

 

KS 2016-490

 

 

29

 

 

 

Ev tillkommande valärenden

 

 

 

30

 

 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017PDF

 

 

 

31

 

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 


Sidan uppdaterad: 2016-12-12