Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 31 mars 2015

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om Barn- och utbildningsnämndens verksamhet – ca 60 min. (Arja Holmstedt Svensson, förvaltningschef) 
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner.PDF 
5 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6 Anmälan av interpellationer. 
7AU § 38 KS § 66Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort.PDFKS 2014-349
8AU § 54 KS § 80Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen.PDFKS 2014-323
9AU § 71 KS § 91Motion om att utreda förutsättningar för att utveckla Badhusparken till mötesplats i innerstaden.PDFKS 2014-400
10AU § 39 KS § 67Motion om förbättrade öppettider på kommunens bibliotek.PDFKS 2013-109
11AU § 40 KS § 68Medborgarförslag om bättre öppettider på huvudbiblioteket. PDFKS 2014-131
12AU § 41 KS § 69Medborgarförslag om ändrade öppettider på huvudbiblioteket i Falkenberg.PDFKS 2013-281
13AU § 42 KS § 70Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen.PDFKS 2014-421
14AU § 43 KS § 71Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad.PDFKS 2014-319
15AU § 44 KS § 72Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Köinge och Hakestad.PDFKS 2014-327
16AU § 65 KS § 57Brandstation Ullared.PDFKS 2013-375
17AU § 37 KS § 65Tillägg i tekniska nämndens reglemente.PDFKS 2015-26
18AU § 46 KS § 73Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. PDFKS 2015-64
19AU § 47 KS § 74Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde.PDFKS 2014-468
20AU § 49 KS § 75Köp av fastigheten Tröinge 6:96.PDFKS 2015-50
21AU § 50 KS § 76Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun.PDFKS 2014-353
22AU § 57 KS § 82Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagarPDFKS 2014-232
23AU § 66 KS § 87Uppdrag i budget 2013 – Genomlysning av befintliga idrottslokaler.PDFKS 2014-34
24AU § 68 KS § 88Över- och underskott från 2014 till 2015 – samtliga nämnder.PDFKS 2015-75
25AU § 70 KS § 90Rutiner för sluten omröstning i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.PDFKS 2015-62
26AU § 374 KS § 18Delägarskap i IUC Halland.PDFKS 2014-432
27KF § 24Val av ersättare i valnämnden efter Jan-Olof Nilsson (M).KS 2015-38
28 Avsägelse från Chitralekha Abel (V) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.KS 2015-94
29 Eventuellt tillkommande valärenden. 
30 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2015-03-23