Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 29 september 2015

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om socialnämndens verksamhet, 60 min. (Malin Krantz, Socialchef)KS 2015-4
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner. 
5 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6 Anmälan av interpellationer.PDF 
7AU § 229 KS § 219Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda.PDFKS 2014-297
8AU § 230 KS § 220Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city.PDFKS 2015-228
9AU § 215 KS § 222Medborgarförslag om cykelväg utmed Okomevägen från skolan mot Ullared.PDFKS 2015-51
10AU § 216 KS § 223Medborgarförslag om cykelväg och gatubelysning utmed Okomevägen från skolan mot Ullared.PDFKS 2015-71
11AU § 231 KS § 224Medborgarförslag om cykelväg på väg 154 mellan Falkenberg och Ullared.PDFKS 2015-85
12AU § 217 KS § 225Medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen vid Rosendals strand. PDFKS 2015-72
13AU § 218 KS § 226Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron.PDFKS 2015-60
14AU § 239 KS § 210Etablering av solcellspark i Falkenberg.PDFKS 2015-275
15AU § 202 KS § 211Vision Klitterbadet.PDFKS 2013-72
16AU § 223 KS § 212Revisionsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2014.PDFKS 2015-230
17AU § 228 KS § 213Utbetalning av partistöd 2016.PDFKS 2015-218
18AU § 220 KS § 214Uppdrag i budget – utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför centralorten.PDFKS 2015-115
19ARGUS § 34 KS § 221Revidering av policy för resor, fordon och trafiksäkerhet.PDFKS 2013-278
20AU § 241 KS § 203Uppdrag i budget - God ekonomisk hushållningPDFKS 2015-60
21 Val av nämndemän för perioden 2016-2019.PDFKS 2015-225
22KF § 134Val av ledamot i socialnämnden efter Monika Dalberg (SD).KS 2015-250
23 Val av representant på Kattegatts kustvattenråds rådslag tillika förtroendevald till Kustvattenrådets styrgrupp.KS 2015-98
24 Eventuellt tillkommande valärenden.KS 2015-98
25 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2015-09-22