Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 26  maj 2015

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om Socialnämndens verksamhet – ca 60 min. (Malin Krantz, Socialchef)KS 2015-4
3 Information om framtida grundskoleorganisation. (Helene Malmström, Verksamhetschef )KS 2015-4
4 Ledamöternas eventuella frågor. 
5 Anmälan av motioner. 
6 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
7 Anmälan av interpellationer. 
8KF § 30Svar på interpellation om redovisning av faktiska kostnader för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar i Falkenbergs kommun.KS 2015-124
9AU § 114 KS § 125Motion om öppen förskola i Ullared.PDFKS 2014-332
10AU § 111 KS § 118Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt.PDFKS 2014-353
11AU § 108 KS § 122Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde.PDFKS 2015-87
12AU § 109 KS § 123Försäljning av kvarteret Duvslaget.PDFKS 2015-107
13AU § 110 KS § 124Försäljning av fastigheten Slottshagen 5. PDFKS 2015-138
14AU § 117 KS § 126Detaljplan för Ullared 1:132 – Antagande.PDFKS 2010-601
15AU § 121 KS § 130Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1.PDFKS 2015-150
16AU § 123 KS § 131Tallgläntan hus A – Tallkottens förskola.PDFKS 2014-286
17AU § 124 KS § 132Översyn förskoleverksamheten.PDFKS 2015-111
18AU § 125 KS § 133Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.PDFKS 2015-156
19AU § 129 KS § 137Föreningslån till Vinbergs IF.PDFKS 2015-160
20AU § 130 KS § 138Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening.PDFKS 2015-163
21KF § 51FyllnadsvalKS 2015-38
22 Eventuellt tillkommande valärenden. 
23 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2015-05-18