Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 24 november 2015

Kl 08.30 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare. 
2 Kunskaps- och kulturcentrum – Information om juryns beslut om vinnande förslag. 30 min (Irene Wigroth, Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret) KS 2015-4
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner.PDF 
5 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6 Anmälan av interpellationer. 
7KS § 267 KS § 239Budget för 2016, budgetramar för 2017 och kommunplan för 2018 PDFKS 2015-328 KS 2015-276
  Folkpartiets budgetförslagPDF 
  Socialdemokraternas budgetförslagPDF 
  Vänsterpartiets budgetförslagPDF 
  Sverigedemokraternas budgetkommentarerPDF 
  CESAK-protokoll samt kommentarer från facken och protokoll från samverkansgruppernaPDF 
8KF § 166Svar på interpellation om buller från motorbanan i Ljungby. KS 2015-277
9AU § 296 KS § 268Motion om att färglägga cykelbanor i innerstan i samband med cykelstrategin.PDFKS 2015-255
10AU § 244 KS § 259Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter – handels-, kontors- eller industrimark.PDFKS 2015-261
11AU § 295 KS § 260VA-taxa 2016.PDFKS 2015-322
12AU § 294 KS § 261Renhållningstaxa 2016.PDFKS 2015-323
13AU § 303 KS § 262Översyn av taxor inom miljöbalkens område, bilaga A och B.PDFKS 2015-332
14AU § 304 KS § 263Timtaxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden.PDFKS 2015-333
15AU § 306 KS § 264Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB.PDFKS 2015-113
16KS § 266Kunskaps- och kulturcentrum – verkställighet av investeringsprojekt.PDFKS 2015-336
17AU § 289 KS § 271Detaljplan för del av Ullared 2:205 (ny brandstation) – Antagande.PDFKS 2015-80
18AU § 297 KS § 277Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016.PDFKS 2015-336
19KF § 175Val av nämndeman vid Varbergs tingsrätt efter Moa Gunnarsson (MP)KS 2015-327
20 Eventuellt tillkommande valärenden. 
21 Meddelanden.KS 2015-327
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2015-11-23