Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 29 april 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Allmänhetens frågestund. 
3 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2013 års kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen Räddningstjänsten Väst 2013. PDFKS 2014-190 KS 2014-170
4AU § 97, KS § 79Årsredovisning för 2013. PDFKS 2014-159 KS 2014-203
5 Ledamöternas eventuella frågor. 
6 Anmälan av motioner.PDF 
7 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
8 Anmälan av interpellationer. 
9AU § 75, KS § 80Över- och underskott från 2013 till 2014 – samtliga nämnder.PDFKS 2014-135
10AU § 72, KS § 81Godkännande av investeringsprojektet Badbrygga Skrea strand.PDFKS 2014-100
11AU § 73, KS § 82Godkännande av investeringsprojektet Ökad tillgänglighet Stadshuset och lokalisering av K-center.PDFKS 2014-115
12AU § 91, KS § 93Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd.PDFKS 2014-116
13AU § 98, KS § 95Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden.PDFKS 2014-158
14 Eventuellt inkommande valärenden. 
15 Meddelanden. 
    
  Falkenberg den 15 april 2014 
  GunMarie Stenström Henrik Lundahl 
  Ordförande Sekreterare 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-04-30