Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 28 oktober 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2länk till annan webbplats Information om den långsiktiga centrumutvecklingen – en del av den hållbara stadsutvecklingen, ca 30 min KS 2014-4
3länk till annan webbplats Ledamöternas eventuella frågor. 
4länk till annan webbplats Anmälan av motioner. 
5länk till annan webbplats Anmälan av medborgarförslag. 
6länk till annan webbplats Anmälan av interpellationer. 
7länk till annan webbplatsAU § 269 KS § 233Motion om bilfritt centrum på helger under december månad.PDFKS 2014-37
8länk till annan webbplatsAU § 268 KS § 232Medborgarförslag om att Hertingskogen tillsammans med Vallarna utformas som en stadspark.PDFKS 2014-61
9länk till annan webbplatsAU § 283 KS § 243Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand.PDFKS 2014-151
10länk till annan webbplatsAU § 279 KS § 239Delårsrapport januari – augusti 2014.PDFKS 2014-138
11länk till annan webbplatsAU § 282 KS § 242Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2014-232
12länk till annan webbplatsAU § 284 KS § 244Godkännande av investeringsprojektet Laxpromenaden belysning.PDFKS 2012-369
13länk till annan webbplatsAU § 285 KS § 245Kommunal skattesats år 2015.PDFKS 2014-340
14länk till annan webbplats Eventuellt inkommande valärenden. 
15länk till annan webbplats Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-10-29