Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 28 januari 2014

Mötet startade med minnestal och tyst minutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Anders Hellström.

1 Val av protokollsjusterare.  
2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Destination Falkenberg – allmän information (VD Håkan Gullberg)KS 2014-4
3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ledamöternas eventuella frågor. 
4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av motioner.PDF 
5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6 Anmälan av interpellationer. 
7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 391 KS § 13Medborgarförslag om att brev och frågor ska be- svaras inom två veckor.PDFKS 2013-344
8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 392 KS § 14Medborgarförslag om användande av Galleri Flamingo, gamla badhuset och Badhusparken för kulturändamål.PDFKS 2013-275
9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 385 KS § 7Exploateringsavtal till detaljplan för Skrea 4:7 m fl.PDFKS 2013-429
10AU § 386 KS § 8Detaljplan för Skrea 4:7 m fl (Mannabergs sydsida). PDFKS 2010-208
11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 390 KS § 12Rapport över ej verkställda beslut enligt social- tjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2013-186
12AU § 394 KS § 16Tillkommande kostnader för tillfälliga paviljonger för Smedjans förskola.PDFKS 2013-436
13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 395 KS § 17Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP.PDFKS 2013-438
14AU § 401 KS § 21Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen.PDFKS 2013-426
15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKS § 22Politisk organisation efter valet 2014.PDFKS 2013-48
16 Justering av sammanträdestid för nya kommunfullmäktige 2014 m a a lagändring.PDF 
17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Eventuellt inkommande valärenden 
18 Meddelanden. 
Sidan uppdaterad: 2014-01-29