Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 27 maj 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om hot och våld i politiken - ca 15 min. (Stefan Yngstrand, närpolisområdeschef) 
3 Redovisning av projektet Strategi för höjd utbildningsnivå - ca 90 min. (Helena Eriksson och Anna Isaksson, Högskolan Halmstad) KS 2011-392
4 Ledamöternas eventuella frågor. 
5 Anmälan av motioner. 
6 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
7 Anmälan av interpellationer. 
8AU § 126 KS § 118Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan.PDFKS 2013-430
9AU § 109 KS § 105Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer.PDFKS 2014-62
10AU § 110 KS § 106Medborgarförslag om reglering av trafiken på Ringsegårds strandPDFKS 2013-386
11AU § 101, KS § 100Uppdrag i budget 2013. Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem.PDFKS 2013-71
12AU § 103, KS § 101Godkännande av investeringsprojektet ställverk Hertings kraftverk.PDFKS 2014-172
13AU § 104, KS § 102Antagande av Översiktsplan 2.0.PDFKS 2010-247
14AU § 111, KS § 107Personalpolicy för Falkenbergs kommun – Ett hållbart arbetsliv.PDFKS 2014-109
15AU § 113, KS § 109Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande brandfarliga och explosiva varor samt skydd mot olyckor.PDFKS 2014-54
16AU § 124 KS § 117Ändringar i ”Information till fastighetsägaren om Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster”.PDFKS 2014-173
17 Val av ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden efter Fredrik Johansson (S)KS 2014-215
18 Eventuellt tillkommande valärenden.KS 2014-54
19 Meddelanden.KS 2014-109
    
  Falkenberg 2014-05-13 
  GunMarie Stenström Henrik Lundahl 
  Ordförande Sekreterare 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-05-19