Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 25 november 2014

Kl 09.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Ledamöternas eventuella frågor. 
3 Anmälan av motioner.PDF 
4 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
5 Anmälan av interpellationer. 
6AU § 288 KS § 250Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. PDFKS 2014-213
7AU § 291 KS § 253Medborgarförslag om bilpool.PDFKS 2014-320
8AU § 308 KS § 266Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5.PDFKS 2014-239
9AU § 290 KS § 252Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Falkenbergs kommun.PDFKS 2014-355
10AU § 293 KS § 254VA-policy.PDFKS 2012-359
11AU § 295 KS § 256Överlåtelse av exploateringsavtal för delar av Eftra 1:4, Eftra 1:6, Eftra 1:11-13, Eftra 3:3, Eftra 3:21, Eftra 4:11 samt Eftra 11:1 som berör detaljplan för Risarp 1:3.PDFKS 2014-369
12AU § 302 KS § 261Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv.PDFKS 2014-283
13AU § 303 KS § 262Kommunens vision och övergripande mål i ägardirektiven.PDFKS 2014-354
14AU § 306 KS § 264Ändring av bolagsordning för VIVAB.PDFKS 2014-382
15AU § 311 KS § 268Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl.PDFKS 2014-388
16AU § 313 KS § 269Framtidens hemsjukvård.PDFKS 2013-138
17AU § 315 KS § 271Ersättare för styrelseordförande i de kommunala bolagen.PDFKS 2014-373
18AU § 316 KS § 272Ändring av regler för det kommunala partistödet.PDFKS 2014-405
19AU § 318 KS § 274Översyn av taxor inom miljöbalkens område, bilaga B.PDFKS 2014-390
20KS § 279Ändring av kommunstyrelsens reglemente.PDFKS 2014-225
21 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015.PDF 
22 Eventuellt inkommande valärenden. 
23 Meddelanden. 
24AU § 321 KS § 277Budget för 2015, budgetramar för 2016 och kommunplan för 2017.PDFKS 2014-340
  CESAK:s protokoll samt kommentarer från facken, protokoll från SamverkansgrupernaPDF 
  Socialdemokraternas budgetförslagPDF 
  Vänsterpartiets budgetförslagPDF 
  Sverigedemokraternas budgetkommentarerPDF 
    
  GunMarie Stenström / Oskar Åhrén 
  Ordförande / Sekreterare 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-11-17