Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 25 mars 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tema: Falkenbergs kommun och EU, Se särskilt programPDFKS 2014-4
2.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster EUs makt och beslutsgången i EU- Erfarenhet och lärdomar från genomförda projekt 
2.2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Projekt Hav möter land 
2.3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Projekt Energy in Minds - resultat, påverkan, vikten av förankring 
2.4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Projekt inom skolan (Margareta Gunnarsson) 
2.5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Aktuellt framöver 
3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ledamöternas eventuella frågor. 
4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av motioner.PDF 
5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av interpellationer. Interpellationen gällde frågan om skärpta krav på ljudnivå i samband med evenemang. 
7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 63 KS § 73Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge.PDFKS 2013-398
8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 64 KS § 74Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.PDFKS 2013-399
9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 42 KS § 56Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset.PDFKS 2014-55
10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 43 KS § 57Godkännande av investeringsprojektet reinvesteringar i Falkhallen. PDFKS 2014-56
11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 46 KS § 59Exploateringsavtal, regleringsavtal samt nyttjanderätt rörande kv Bacchus.PDFKS 2013-392
12AU § 47 KS § 60Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/Kattegattvägen.PDFKS 2013-391
13AU § 48 KS § 61Iordningställande av allmän platsmark inom detaljplaneförslag för kv Bacchus 1 m fl.PDFKS 2013-393
14AU § 49 KS § 62Detaljplan för kv Bacchus 1 m fl.PDFKS 2010-225
15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 50 KS § 64Detaljplan för del av Hjortsberg 4:1 m fl Kristineslätts idrottsområde.PDFKS 2012-160
16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 51 KS § 65Detaljplan för del av Hjorten 3 m fl.PDFKS 2010-578
17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 59 KS § 70Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2013-186
18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterARGUS § 11 KS § 77Personalpolicy för Falkenbergs kommun ”Ett Hållbart arbetsliv”.PDFKS 2014-109
19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Val av huvudman i Falkenbergs sparbank 2012-2016 samt representant i Suseåns vattenråd efter Anders Hellström (M)KS 2014-75
20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Val av vice ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Bernt Zander (S)KS 2014-67
21länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Eventuellt tillkommande valärenden 
22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-10-29