Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 25 februari 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Allmänhetens frågestund. 
3 Redovisning av kvalitetsundersökningarna Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 och Medborgarundersökning 2013. (Ingrid Sennerdal)KS 2014-68 KS 2013-176
4 Ledamöternas eventuella frågor. 
5 Anmälan av motioner. 
6 Anmälan av medborgarförslag. 
7 Anmälan av interpellationer. 
8AU § 7, KS § 31Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb.PDFKS 2013-333
9AU § 8, KS § 32Motion om att byta ut ordet främlingsfientlighet till värdegrundsarbete inom skolan.PDFKS 2013-349
10AU § 9, KS § 33Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen.PDFKS 2013-303
11AU § 10, KS § 34Motion om att bredda väg 154 vid Ulvsbo.PDFKS 2013-348
12AU § 11, KS § 35Motion angående gång- och cykelbanor.PDFKS 2013-327
13AU § 32, KS § 44Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun.PDFKS 2013-203
14AU § 12, KS § 36Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen.PDFKS 2013-58
15AU § 13, KS § 37Medborgarförslag om uppsättande av staket utmed Ätran nedströms f d järnvägsbron.PDFKS 2013-295
16AU § 14, KS § 38Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata.PDFKS 2013-306
17AU § 15, KS § 39Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad och utmed Ätran till Vessigebro samt båtturer till Långasand/Ugglarp.PDFKS 2013-337
18AU § 17, KS § 41Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola.PDFKS 2013-446
19AU § 28, KS § 47Principer för hantering av över- och underskott, resultatreglering.PDFKS 2013-432
20AU § 29, KS § 48Godkännande av del av investeringsprojektet ventilationsåtgärder skolor, Schubergstorpsskolan.PDFKS 2014-51
21KS § 51Godkännande av investeringsprojektet parkour-anläggning.PDFKS 2013-439
22 Val av ersättare i socialnämnden och val av nämndeman i Varbergs tingsrätt efter Alma Mirvic (C).KS 2014-47
23 Val av ordförande och ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Rådet för trygghet och hälsa (följer uppdraget som ordförande i miljö- och hälso- skyddsnämnden), huvudman i Falkenbergs sparbank 2012-2016 och representant i Suseåns vattenråd efter Anders Hellström (M).KS 2014-75
24 Avsägelse från Bernt Zander (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämnden.KS 2014-67
25 Eventuellt tillkommande valärenden. 
26 Meddelanden.KS 2014-67
    
  Falkenberg den 13 februari 2014. 
  GunMarie Stenström Henrik Lundahl 
  Ordförande Sekreterare 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-02-17