Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 24 juni 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
  Sammanträdet inleds med Utdelning av pris till Årets företagare 2014 och därefter presentation av Ung Företagsamhet och framgången i årets SM 
    
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Ledamöternas eventuella frågor. 
3 Anmälan av motioner.PDF 
4 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
5 Anmälan av interpellationer. 
6AU § 142 KS § 133Motion om resursjobb istället för bidragsberoende.PDFKS 2014-38
7AU § 166 KS § 146Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer.PDFKS 2014-13
8AU § 179 KS § 159Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag.PDFKS 2014-125
9AU § 180 KS § 160Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen.PDFKS 2014-83
10AU § 154 KS § 141Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad.PDFKS 2013-363
11AU § 167 KS § 147Medborgarförslag om rätt till äldreboende från 85 års ålder.PDFKS 2013-407
12AU § 135 KS § 130Kommunfullmäktiges arbetsordning.PDFKS 2014-210
13AU § 136 KS § 131Regler för kommunalt partistöd.PDFKS 2014-177
14AU § 147 KS § 135Godkännande av investeringsprojektet Batterivägen, ombyggnadPDFKS 2014-219
15AU § 152 KS § 139Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner samt kostnadsregleringPDFKS 2014-228
16AU § 153 KS § 140Fastställande av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd med Varbergs kommunPDFKS 2014-218
17AU § 165 KS § 145Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitetPDFKS 2013-72
18AU § 168 KS § 148Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2014-234
19AU § 169 KS § 149Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2014-233
20AU § 170 KS § 150Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen m fl lagarPDFKS 2014-232
21AU § 173 KS § 151Investeringsprojekt byte av brandlarmssändare.PDFKS 2014-251
22AU § 174 KS § 152Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen.PDFKS 2014-255
23AU § 176 KS § 157Tertialrapport 1 januari – april 2014 för kommunen.PDFKS 2014-245
24AU § 177 KS § 158Uppdragsredovisning – á-priser i kommunens resursfördelningsmodell.PDFKS 2013-69
25AU § 183 KS § 163Godkännande av del av investeringsprojektet Kristineslätt – parkförvaltningenPDFKS 2014-254
26ARGUS § 27 KS § 164Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2015-2018.PDFKS 2014-243
27ARGUS § 28 KS § 165Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)PDFKS 2014-244
28 Val av ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden efter Fredrik Johansson (S)KS 2014-215
29 Eventuellt tillkommande valärenden. 
30 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-06-16