Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 21 oktober 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset. Observera att detta möte varken direktsänds eller visas i webb-tv i efterhand.

Dagordning
1Val av protokollsjusterare.
2Val av ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
3Val av valberedning. (1 ordinarie och 1 ersättare per invalt parti.)
4Eventuellt tillkommande valärenden.
5Anmälan av motioner.
6Anmälan av medborgarförslag.PDF
7Anmälan av interpellationer.
8Meddelanden.
  
 Falkenberg 2014-10-09
 Stig Agnåker / Oskar Åhrén
 Ålderspresident / Sekreterare
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sidan uppdaterad: 2014-10-13