Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

På grund av tekniska problem vid sändningstillfället saknas ca 14 minuter av webb tv-sändningen. Det innebär också att sändningen är uppdelad i två delar. Andra delen återfinns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträde 29 oktober 2013

Dagordning
1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Val av protokollsjusterare.  
2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Allmänhetens frågestund. 
3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Information om medarbetarenkät. (Sandra Johansson, arbetsgivarenheten) 
4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ledamöternas eventuella frågor. 
5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av motioner.PDF 
6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan av medborgarförslag. 
7 Anmälan av interpellationer. 
8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 279, KS § 210Motion om en halländsk större scen i det s k höglagret inom kv Bacchus.PDFKS 2013-139
9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 288, KS § 217Motion om sommarjobb till alla ungdomar.PDFKS 2013-202
10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 289, KS § 218Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond.PDFKS 2013-125
11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 280, KS § 211Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda Korsstugan på Skrea strand.PDFKS 2013-226
12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 290, KS § 219Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark.PDFKS 2011-338
13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 275, KS § 207Uppdrag i budget – utredning om demensvården.PDFKS 2013-70
14AU § 276, KS § 208Uppdrag i budget – Redovisning av närvarograd över tid för inskrivna barn i förskola och fritidshem.PDFKS 2013-71
15AU § 281, KS § 212Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL m fl lagar.PDFKS 2013-186
16AU § 285, KS § 214Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven.PDFKS 2013-322
17AU § 286, KS § 215Reservering till resultatutjämningsreserven.PDFKS 2013-321
18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 271, KS § 225Plan för krisberedskap – lednings- och informationsplan.PDFKS 2012-354
19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 301, KS § 227Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och i bolagsordningar och ägardirektiv på grund av vissa lagändringar.PDFKS 2013-198
20 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Lars-Anders Knutsson (C).KS 2013-290
21 Val av ersättare i överförmyndarnämnden efter Ingela Gunnarsson (S).KS 2013-292
22 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Christian Dalberg (S).KS 2013-326
23 Eventuellt tillkommande valärenden. 
24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014 samt tid.  
25 Meddelanden. 
Sidan uppdaterad: 2013-11-01