Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 28 maj 2013

Dagordning
Ärenden 
 Sammanträdet inleds med Utdelning av pris till Årets företagare 2013
 
1 Val av protokollsjusterare.
2 Temainformation – Organisationsmodell Linköping. (Lena Rydin Hansson, tidigare kommunchef i Linköpings kommun)
 
Paus
 
3 Ledamöternas eventuella frågor.
Mikael Hallberg (V) frågar om dumpning av muddermassor.
Mikael Hallberg (V) frågar om privatisering av äldreomsorgen.
Lars Fagerström (FP) frågar om dokumentationen inom skolan.
4 Anmälan av motioner.
5 Anmälan av medborgarförslag.
6 Anmälan av interpellationer.
7 Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor.
8 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo´s lägenheter.
9 Medborgarförslag om möjligheter till naturundervisning utomhus för kommunens skolor.
10 Godkännande av investeringsprojektet flispanna i växthuset.
11 Renhållningstaxa 2014.
12 Ändring av socialnämndens reglemente.
13 Ändrade budgetramar 2014 med anledning av utvecklings- och förändringsarbete.
14 Val av ledamot i socialnämnden efter Veronika Norberg (S).
15 Eventuellt tillkommande valärenden.
16 Meddelanden.
Sidan uppdaterad: 2013-05-29