Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 25 juni 2013

Sändningen kan visas i sin helhet eller från valda avsnitt. Genom att klicka på respektive nummer i dagordningen kommer du till respektive del av sändningen. Handlingarna och beslutsunderlagen öppnas genom att klicka på respektive rubrik nedan.

Dagordning
NrParagrafInformation 
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Allmänhetens frågestund. 
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner. 
5 Anmälan av medborgarförslag. 
6 Anmälan av interpellationer. 
7 Svar på interpellation om barnkonsekvensanalysKS 2013-204
8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 156 KS § 130Motion om att skylta upp kommunala verksamhetslokaler på ett enhetligt sätt.PDFKS 2011-360
9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 184 KS § 147Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet.PDFKS 2012-448
10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 157 KS § 131Medborgarförslag om hundbad på Pannaboudden i Glommen.PDFKS 2013-51
11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 160 KS § 133Medborgarförslag om uppvärmd busskur vid gamla stationshuset.PDFKS 2013-9
12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 183 KS § 146Medborgarförslag om fler avgångar för nattbussar.PDFKS 2013-10
13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 185 KS § 148Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2013-214
14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 186 KS § 149Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2013-216
15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 161 KS § 134Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2013-186
16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 152 KS § 128Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för del av Tröinge 4:9 samt angränsande områden.PDFKS 2013-144
17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 169 KS § 138Exploateringsavtal samt regleringsavtal med Rejmes Bil AB rörande Östra Gärdet 1:38 och Vakttorpet 1PDFKS 2013-163
18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 170 KS § 139Detaljplan för del av Östra Gärdet 1:38, Vakttorpet 1.PDFKS 2011-308
19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 172 KS § 140Detaljplan för kv Tältet m fl. PDFKS 2011-229
20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 177 KS § 142Markanvisningsavtal med Hjulet Fastighets AB rörande Innerstaden 1:3 och Hjulet 5.PDFKS 2013-194
21länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 178 KS § 143Detaljplan för kv Hjulet.PDFKS 2010-207
22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 181 KS § 144Godkännande av investeringsprojektet klockspelet i Stadshuset.PDFKS 2013-185
23länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKS § 160Åtgärder föranlett av arbetsmiljöverkets nya krav på kägelresningsmaskiner i bowlinghallenPDFKS 2013-136
24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 190 KS § 153Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB.PDFKS 2013-205
25länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 194 KS § 154Handelspolicy för Falkenbergs kommun.PDFKS 2011-23
26länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 198 KS § 158Tertialrapport 1 januari-april 2013. PDFKS 2013-215
27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Meddelanden. 
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2013-06-26