Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 17 december 2013

kl 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Falkenberg


Sammanträdet inleds med

- utdelning av 2013 års Kulturpris

- utdelning av 2013 års Idrottspris

- utdelning av 2013 års Personalstipendium

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Ledamöternas eventuella frågor. 
3 Anmälan av motioner. 
4 Anmälan av medborgarförslag. 
5 Anmälan av interpellationer. 
6AU § 352, KS § 262Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol.PDFKS 2013-304
7AU § 353, KS § 263Medborgarförslag om utbyte av kommunens logotyp på flaggor och bilar til heraldiskt korrekt vapen.PDFKS 2013-298
8AU § 363, KS § 267Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2013-389
9AU § 364, KS § 268Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2013-390
10AU § 347, KS § 254Parkeringsutredning.PDFKS 2013-73
11AU § 351, KS § 261Godkännande av investeringsprojektet Skrea stationsväg – trafiksäkerhetsåtgärder.PDFKS 2013-364
12 Val till kommunala förtroendeuppdrag 2014 m fl år. Valberedningens förslag bifogas.KS 2013-346
13 Avsägelse från Gunni Heland (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.KS 2013-414
14 Eventuellt inkommande valärenden. 
15 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014. 
16 Meddelanden. 
Sidan uppdaterad: 2013-12-09