Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 30 januari 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

2

 

 

Information om KRAMI:s verksamhet, 30 min. (Sylvia Andersson, frivårdsinspektör)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Information om revisorernas revisionsplan 2018, 20 min. (Gösta Svensson, kommunrevisor)

 

 

2018/3

 

 

4

 

 

Information om medarbetarenkäten 2017, 30 min. (Annelie Elofsson, PA-konsult)PDF

 

 

2017/565

 

 

5

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

 

6

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

2018/20

 

 

7

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

8

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

9

 

 

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolanPDF

 

 

2017/352

 

 

10

 

 

Motion - Maxtak i elevhälsanPDF

 

 

2017/236

 

 

11

 

 

Medborgarförslag - Barnakademien ska vara en del av KulturskolanPDF

 

 

2017/208

 

 

12

 

 

Stadsplan för Lövstaviken - Antagande av ändringPDF

 

 

2016/137

 

 

13

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Bokens äldreboendePDF

 

 

2018/7

 

 

14

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Werners hages förskolaPDF

 

 

2012/295

 

 

15

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandstation i UllaredPDF

 

 

2013/375

 

 

16

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Hjortsbergsskolans kök och matsalPDF

 

 

2013/313

 

 

17

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Klittervägen, Skreabaren och Netas BergPDF

 

 

2018/9

 

 

18

 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt - Offentliga toalettbyggnaderPDF

 

 

2018/10

 

 

19

 

 

Årlig ändring i arvodesreglementetPDF

 

 

2017/572

 

 

20

 

 

Avsägelse från Carina Werner (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktigePDF

 

 

2018/26

 

 

21

 

 

Avsägelse från Christer Norrman (M) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt som ordförande i tekniska nämndenPDF

 

 

2018/27

 

 

22

 

 

Avsägelse från Kerstin Norrman (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden fr.o.m 180201PDF

 

 

2018/28

 

 

23

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

24

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 Sidan uppdaterad: 2018-01-23