Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 27 februari 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

 

2

 

 

Information - Förskolelokaler, 30 min. (Irene Wigroth, bygg- och projektchef, Karolina Larsson, lokalstrateg)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Information - Kultur- och fritidsundersökning i Falkenbergs kommun, 30 min. (Per Johansson, ordförande kultur- och fritidsnämnden)

 

 

2018/3

 

 

4

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

5

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

6

 

 

Anmälan av medborgarförslag

 

 

2018/19

 

 

7

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

 

8

 

 

Motion - Stadsodling på innergårdar i bostadskvarterenPDF

 

 

2017/363

 

 

9

 

 

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF)PDF

 

 

2017/307

 

 

10

 

 

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad av kökPDF

 

 

2017/259

 

 

11

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

 

 

2017/564

 

 

12

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

 

 

2014/368

 

 

13

 

 

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

 

 

2017/578

 

 

14

 

 

Falkenberg Stafsinge 10:14 - Förvärv av fastighetenPDF

 

 

2017/563

 

 

15

 

 

Satsningar i lokalsamhällen och UllaredPDF

 

 

2018/75

 

 

16

 

 

Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad av SlöingeskolanPDF

 

 

2018/80

 

 

17

 

 

Avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen 2018PDF

 

 

2018/57

 

 

18

 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inom Region HallandPDF

 

 

2018/69

 

 

19

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

2017/256

 

 

20

 

 

Fastställande av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2019-2022PDF

 

 

2018/86

 

 

21

 

 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

 

 

2018/27

 

 

22

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

23

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2018-02-19