Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I Falkenberg består fullmäktige av 51 ordinarie ledamöter och ersättare för dem. De representerar åtta politiska partier.

Kommunfullmäktige sammanträder den sista tisdagen i månaden, utom i juli och december. Ledamöterna beslutar bland annat om frågor som påverkar kommunens ekonomi, som gäller fysisk planering, val och principfrågor. Ledamöterna har möjlighet att lägga fram egna förslag i form av motioner. Som kommuninvånare kan du också påverka politiken genom att skicka in medborgarförslag.

Ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om bereds först av kommunens olika nämnder, kommunstyrelsens arbetsutskott och till sist av kommunstyrelsen. Det innebär att kommunens ledande politiker har flera tillfällen att diskutera de olika ärendena. Inför kommunfullmäktigemötena träffas de olika partiernas företrädare till gruppmöten.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten som kan lyssna men inte delta i debatterna. Personer som lämnat medborgarförslag har rätt att själv presentera sin idé inför kommunfullmäktige.

Mötena direktsänds här på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterad: 2018-03-02

Protokoll

Tidigare handlingar