Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Skolmaten lagas av personal på kost- och städenheten

Kost- och städservice

I kommunens kost- och städverksamhet ingår alla kök som serverar mat till barn i förskolan, elever i skolan och till äldre inom äldreomsorgen.

Verksamheten producerar och serverar varje år ca 1,5 miljon portioner luncher till förskolor, grundskolor, gymnasium och äldreomsorg. Matsedeln är näringsvärdesberäknad för att barn, elever och äldre serveras näringsriktig kost. Vi är indelade i fyra områden med 36 tillagningskök och 13 mottagningskök med egen personal.

Kost- och städservice ansvarar även för lokalvården av kommunens lokaler, som till stor del sköts av externa städbolag. Kost- och städservice, i samarbete med upphandlingsenheten, sköter även upphandling av livsmedel och av städtjänster utförda av externa leverantörer.

Sidan uppdaterad: 2017-02-09