Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är en av Falkenbergs kommuns sex förvaltningar. Förvaltningen levererar service och tjänster direkt till allmänheten och till övriga förvaltningar inom kommunen.

Serviceförvaltningen ansvarar för service och tjänster inom kost och städ, kontaktcenter, fordonsverksamhet med bilpool, kontorsservice och internpost.

Verksamheten ska till största delen vara intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna betalas av beställaren. Förvaltningen har cirka 200 anställda.

Förvaltningsledning
Maj-Lis Wolfhagen Förvaltningschef
Agneta Elovsson Verksamhetschef - Kost- och Städservice
Per Samuelsson Enhetschef - Fordon
Samuel Lindeborg Enhetschef – Kontaktcenter, kontorsservice

Kost- & städservice

I kommunens kost- och städverksamhet ingår kommunens alla kök som serverar mat till barn i förskolan, elever i skolan och till äldre inom äldreomsorgen. Verksamheten producerar och serverar årligen ca 1,5 miljon portioner lunch till förskolor, grundskolor, gymnasiet och äldreomsorg.

Matsedeln är näringsvärdesberäknad för att säkerställa att barn, elever och äldre serveras näringsriktig kost. Verksamheten är indelad i fyra områden med 36 tillagningskök och 13 mottagningskök med egen personal.

Kost- och städservice ansvarar även för lokalvården av kommunens lokaler, som till stor del sköts av externa städbolag. Kost- och städservice, i samarbete med upphandlingsenheten, sköter även upphandling av livsmedel och städtjänster utförda av externa leverantörer.

Fordonsverksamheten

Ansvarar för kommunens fordonspark bestående av sammanlagt 230 fordon. Verksamheten driver också kommunens bilpool med cirka 30 fordon. För kommunens behov finns även ett par bussar till uthyrning. Uppdraget består i att köpa in och försäkra kommunens bilar samt att serva, tvätta och byta däck. Fordonsverksamheten håller till i egna lokaler på Åkarevägen. Där finns verkstad och servicepersonal.

Kontaktcenter

Kontaktcenter finns till för dig som har frågor eller ärenden till kommunen. Uppdraget är att ge dig rätt service på ett smidigt och enkelt sätt.

Kontorsservice

Ansvarar för central postdistribution, kopiering, tryck och kontorsmateriel

Sidan uppdaterad: 2016-12-08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp