Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddskontoret är både en kommunal förvaltning och en myndighet. Förvaltningen ska genomföra de beslut som fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det kan handla om miljöfarliga utsläpp och buller, livsmedelshantering, enskilda avlopp eller naturvård.

Förvaltningen ger råd och vägledning i bostadshygieniska frågor och handlägger klagomålsärenden med stöd av miljöbalken.

I samband med granskning av bygglov och detaljplaner medverkar miljö- och hälsoskyddsnämnden till att bostäder blir placerade på de bästa platserna ur miljö- och hälsosynpunkt.

Förvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer inspekterar arbetsplatser och försäljningsställen för att kontrollera att gällande lagar följs. Det kan till exempel gälla hanteringen av farliga kemikalier eller livsmedel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet vid saneringsarbete efter olyckor. Miljöinspektörer finns på plats vid olyckor som riskerar att miljöfarliga ämnen sprids i luft, mark eller vatten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen medverkar i byggplaneringen till att bostäder blir lokaliserade på bästa plats och med minsta intrång ur miljö- och hälsosynpunkt. Medverkandet sker i samband med granskning av bygglov och detaljplaner.

Sidan uppdaterad: 2016-11-09