Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Vallarnas friluftsområde ingår i kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter och kultur. Skötseln av kommunens parker, grönområden och stränder är några ansvarsområden. Likaså sporthallar, bollplaner och ungdomsgårdar. Falkhallen, Ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet är kommunens största arenor för sport och kultur.

Förvaltningen handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer. Förvaltningen sköter om bibliotek och museer, stränder och allmänna toaletter, parker, kommunala badanläggningar samt ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar också kulturarrangemang och konstutställningar och ansvarar för kommunens laxfiske i Ätran, bland mycket annat.

Fritid

Avdelningen ansvarar för kommunens idrotts- och badanläggningar. Dit hör bland annat Klitterbadet, Falkenberg idrottsplats, Kristineslätts idrottsplats, Falcon Alkoholfri Arena och ishall. Avdelningen ansvarar även för insjöbadplatser, motionsspår och vandringsleder även skog, strand och park ingår i avdelningen Fritid. Kommunens egna växthus där det drivs fram egen växtlighet till de kommunala planteringarna.

Kultur

Under avdelningen Kultur sorterar stadsbiblioteket, mobila biblioteket och filialbiblioteken. Falkenbergs Museum är en viktig institution med uppdragen design och kulturhistoria samt offentlig konst. Avdelningen har även uppdraget att namnge nya gator, offentliga platser och byggnader. Allmänkultur där barnföreställningar och barn- och ungdomskultur ingår finns under avdelningen Kultur. Även konsumentrådgivaren finns i denna verksamhet.

Ungdom

Till avdelningen hör kommunens ungdomsgårdar. Avdelningen administrerar även den särskilda fritidsverksamheten enligt lagen om stöd och service (LSS). Vidare handläggs frågor om föreningsbidrag. Falkhallen som är både idrottsarena, skollokal och kulturcentrum sorterar under avdelningen.

Verksamhetschefer
NamnEnhet
Jan P BordahlFörvaltningschef
Carola AnderssonBitr.förvaltningschef
Christian FagerFritidschef
Erika SvenssonUngdomchef
Peter GerhardsonKulturchef
  
Sidan uppdaterad: 2017-10-05