Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen fungerar som ett stabsstöd åt kommunchefen och den övergripande tjänstemannaledningen avseende omhändertagande av kommunövergripande vision, mål och uppdrag.

Uppdraget består av:

  • Samordning av kommunövergripande projekt, målarbete och uppdrag samt ansvarig för kommunens projektstyrningsmodell
  • Ansvar för kommunens styrmodell samt ledningsprocessen för mål/budget och uppföljning
  • Uppföljning och analys utifrån kommunen som helthet
  • Utveckling av arbetssätt för att stärka kommunens övergripande strategiska arbete
  • Organisationsutveckling
  • Stöd och initiativ i strategisk utveckling
  • Uppföljning och kontroll
  • Rådgivning till kommunens förvaltningar och bolag


Sidan uppdaterad: 2017-02-17