Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Planenhetens personal

Kontaktpersoner

Namn / E-post

Daniel Helsing

Agneta Åkesson

Johan Risholm

Anna Modigh (föräldraledig)

Sabina Uzelac

Rickard Alström

Oskar Roussakis

Cecilia Emanuelsson

Hanna Smekal

Sofia Hedberg-Broberg

Charlotte Ljung

Lennart Lorick

Titel

Planchef / Kommunekolog

Plansamordnare

Stadsarkitekt

Planarkitekt

Planarkitekt

Planarkitekt

Planarkitekt

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Översiktsplanerare

Trafikplanerare

VA-planerare

 


Sidan uppdaterad: 2017-12-27