Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Mark- och exploateringsenhetens personal

Kontaktpersoner


Niklas Lidström

Mark- och exploateringschef

Helena Lundberg

Mark- och exploateringsstrateg

Janna Andersson

Exploateringsingenjör

Tommy Andersson

Exploateringsstrateg

Anna Persson

Markförvaltare

Christopher Enckell

GIS-samordnare

Annika Jörgensen

GIS-ingenjör

Maja Jukic

GIS-ingenjör 
Sidan uppdaterad: 2018-03-12