Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Gatu- och trafikenhetens personal

Kontaktpersoner

Namn / E-post

Titel

 

 

Anneli Johansson

Gatuchef

 

 

Jan-Erik Green

Grävtillstånd

 

 

Torbjörn Hansson

Gatuingenjör

 

 

Birgitta Engberg

Parkeringsövervakare

 

 

Anette Lomarker

Driftsingenjör Gata

 

 

Jimmy Vänestål

Projektledare Hamn och Järnväg

 

 

Nina Andersson

Trafikingenjör

 

 

Annelie Karlsen

Parkeringsövervakare

 

 

Liselott Svensson

Nämndsekreterare

 

 

Leif Sjöstedt

Projektledare Gata

 

 

Henrik Selamis

Trafikingenjör

 

 

Jesper Shabani

 Projektledare gata

 

 

Julia Ladefoged

 Studentmedarbetare

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-09-29