Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bild från Jobbmässan 2013

Personalavdelningen

Personalavdelningen är kommunens centrala personalavdelning som handlägger personal-, löne- och pensionsärenden.

Avdelningen ansvarar också för rekrytering av personer till centrala tjänster inom den kommunala förvaltningen och för utåtriktade aktiviteter i syfte att marknadsföra Falkenbergs kommun som attraktiv arbetsplats. Ett exempel är den årliga jobbmässan i Falkhallen.

Vidare handläggs frågor om jämställdhet, arbetsmiljö och utbildning. Kommunens anställda är automatiskt medlemmar i personalföreningen Fågelfri som administreras inom avdelningen.

För den politiska styrningen svarar arbetsgivarutskottet, Argus, som rapporterar direkt till kommunstyrelsen. Argus har bland annat hand om frågor som gäller förtroendevaldas arvoden och andra ersättningar.

Thérese Lundgren

Personalchef

E-post: therese.lundgren@falkenberg.se
Telefon: 0346-886253

Människor som umgås på ett av Falkenbergs äldreboenden.

Ann-Charlotte Gunnarsson

Löne och systemansvarig

E-post: ann-charlotte.gunnarsson@falkenberg.se
Telefon: 0346-886247

Ansvar: Support, utbildning och systemförvaltning av personal- och lönesystemet  Personec P.

Anna Magnusson

Löne- och systemansvarig

E-post: anna.magnusson@falkenberg.se
Telefon: 0346-886067

Ansvar: Support, utbildning och systemförvaltning av personal- och     lönesystemet  Personec P.

Människor som umgås på ett av Falkenbergs äldreboenden.

Jasmina Tolevska

Löneassistent

E-post: jasmina.tolevska@falkenberg.se
Telefon: 0346-886242

Ansvar: Löner för anställda på FAMI, Löner fackliga företrädare, Fakturor Arbetsgivarenheten, Tjänstgöringsintyg, Rekvirering av AMS bidrag, LAS bevakning.

Bengt-Erik Johansson

Förhandlingsstrateg

E-post: bengt-erik.johansson@falkenberg.se
Telefon: 0346-886251

Ansvar: Kollektivavtals- och tvisteförhandlingar, lönebildningsfrågor och arbetsrätt.

Människor som umgås på ett av Falkenbergs äldreboenden.

Anette Johansson

Pensionshandläggare

E-post: anette.johansson4@falkenberg.se
Telefon: 0346-886243

Ansvar: Pensionsärenden, avtalsförsäkringar som gäller för anställda vid bl.a. sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL), KIA, 25 årsgåva och fritidslägenheterna i Kläppen

Människor som umgås på ett av Falkenbergs äldreboenden.

Annelie Elofsson

PA - konsult

E-post: annelie.elofsson@falkenberg.se
Telefon: 0346-885021, 0706-245021

Ansvar: Ett hållbart arbetsliv, ett hållbart ledarskap, Traineeprogrammet, Morgondagen, ledarskapsdagen, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, ADATO, KIA, offentliga jobb, mångfald/jämnställdhet, PI, rekrytering, och webadm internwebb.

 

Daniel Svanefors

Administrativ assistent

E-post: daniel.svanefors@falkenberg.se

Telefon: 0346-886391

Ansvar: Samordning och administration av personalföreningen Fågelfris verksamhet.

 

Sandra Johansson 

PA- och lönekonsult

E:post: sandra.johansson@falkenberg.se
Telefon: 0346-886175

Ansvar: Rekrytering, önskad sysselsättningsgrad, Morgondagens ledare, ett hållbart ledarskap, ett hållbart arbetsliv, Morgondagen, ledarskapsdagen, timecare och e-tjänster.

Roger Wahlberg

Programledare

E-post: roger.wahlberg@falkenberg.se
Telefon: 0346-886002, 072-5231555

Ansvar: Programledare för Morgondagens ledare och Trainee Halland.

Emily Johansson

Personal- och löneassistent

E:post: emily.johansson@falkenberg.se
Telefon: 0346-885574

Ansvar: Löner för miljö och hälsa, Kommunstyrelseförvaltningen, anställda i stadshuset, FNAB och destinationsbolaget, arvoden till förtroendevalda och förmyndare och webadm internwebb.

 

Anton Helgman

PA-strateg

E:post: anton.helgman@falkenberg.se
Telefon: 0346-885639, 072-1415928

Ansvar: Löneöversyn, arbetsrätt, samverkan, kollektivavtals- och tvisteförhandlingar, sekreterare i CESAK och Arbetsgivarutskottet.

Mikaela Käll

Programkoordinator

E-post: Mikaela.kall@falkenberg.se
Telefon: 072-1457844

Ansvar: Programkoordinator för Morgondagens Ledare och Trainee Halland.

 

Sidan uppdaterad: 2017-10-02