Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser till personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Avdelningen samarbetar med olika myndigheter och andra aktörer för ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende.

Genom kompetenshöjande aktiviteter såsom coachning, vägledning, jobbsökaraktiviteter, arbetsförmågebedömning, kortare kurser, arbetsträning, praktik och arbetsprövning stärker vi individen till att så snabbt som möjligt komma ut i egen försörjning.

För ungdomar finns Navigatorcentrum, där sker arbetet i nära samarbete med socialtjänsten som dessutom finns i Navigatorcentrums lokaler.

Dessutom sker offentligt skyddat arbete (OSA) och lönebidragsanställningar inom kommunen genom arbetsmarknadsavdelningen.

Sidan uppdaterad: 2017-09-13