Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Administrativa avdelningen

Kommunens administrativa avdelning samlar en rad centrala funktioner och består av fyra enheter: kanslienheten, upphandlingsenheten, kommunikationsenheten och IT-enheten. 

Kanslienheten

Kanslienhetens uppdrag är att se till att de förtroendevalda får kvalitativa och korrekta beslutsunderlag och att den politiska ärendeprocessen genomförs på ett rättsäkert sätt. Enheten ansvarar även för att se till att nödvändiga dokument för den kommunala organisationens utformning finns och är uppdaterade. De år det är allmänna val har enheten uppdraget att sköta valadministration tillsammans med valnämnden.

Kommunarkivet

I kanslienheten ingår också kommunarkivet, vars uppdrag är att vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra arkivhandlingar från kommunala förvaltningar och bolag samt att ge råd och utbilda i arkiv- och informationsförvaltningsfrågor. Kommunarkivet har även som uppdrag att utforma styrande dokument rörande informationshantering och att utöva tillsyn.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är kommunens, förvaltningarnas och bolagens främsta resurs vad avser upphandlingsområdet. Enheten ansvarar för att samordna upphandlingsvolymer, genomföra upphandlingar samt ta initiativ till att nya avtalsområden upphandlas.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har i uppdrag att leda, samordna, utveckla och kvalitetssäkra kommunens kommunikationsarbete i nära dialog med kommunens verksamheter. Enheten har i uppdrag att verka för en fungerande helhet och en kommunikativ kultur i kommunkoncernen till förmån för alla som bor och verkar inom och besöker Falkenberg.

IT-enheten

IT-enheten har i uppdrag att samordna resurser angående IT och digitalisering, säkerställa en stabil och säker IT-drift, upprätthålla IT-infrastruktur efter koncernens behov och arbeta med digital verksamhetsutveckling som t.ex. e-tjänster och självservice.

Sidan uppdaterad: 2017-10-10