Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Detta omfattar också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen leder kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leder det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

I uppdraget ingår också planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt att utveckla den kommunala demokratin. I uppdraget ingår att verka för ett aktivt medborgarinflytande, främja sysselsättning och näringslivsutveckling samt upprätthålla en markberedskap och främja bostadsförsörjning och samhällsbyggandet.

Kommunstyrelseförvaltningen består av: 

  • Administrativa avdelningen
  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Utvecklingsavdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-24