Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver all kommunal utbildnings- och barnomsorgsverksamhet, från förskolan för de minsta, till kompetenscentrum som har hand om vuxenutbildning.

Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med verksamhetschefer för förskolan, grundskolan respektive gymnasiet och vuxenutbildningen samt verksamhetschefer för kvalitet och utveckling och barn- och elevhälsa. Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Mer information om kommunens utbildningsverksamhet hittar du under skola & barnomsorg i huvudmenyn.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Namn:

Titel:

Svante Tolf

Tf förvaltningschef

Anette Klang-Jensen

Verksamhetschef förskola

Heléne Malmström

Verksamhetschef grundskola

Ulf Olsson

Verksamhetschef gymnasium, vuxenutbildning och kulturskola

Maria Nebel

Verksamhetschef barn- och elevhälsa

Pia Hjertström

Verksamhetschef för Kvalitet och Utveckling

Cia Hjortsberg Vranjancu

Administrativ chef

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-15