Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Förvaltningar

Kommunens uppgift är att förse invånarna med de tjänster som utgör det svenska samhällets bas: utbildning, omsorg om gamla, handikappade och socialt utsatta, gator, vatten, kultur och mycket annat.

De olika verksamheterna är uppdelade på olika förvaltningar vars anställda ser till att kommunen fungerar och politikernas beslut genomförs.

Varje förvaltning leds av en förvaltningschef med det övergripande ansvaret. Under sig har förvaltningschefen ett antal verksamhetschefer.

Kommunens två största förvaltningar är barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Varje förvaltning har en eller flera politiska nämnder som styr verksamhetens inriktning.

Sidan uppdaterad: 2017-04-04