Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Räddningstjänsten Väst

Falkenbergs och Varbergs kommuner samarbetar om räddningstjänsten genom det gemensamma kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst. Det innebär att det är en självständig organisation med egen direktion, förbundsdirektör och administration. Direktionens ordförande är Tore Holmefalk (C), Falkenberg.

Utöver ren räddningstjänst ansvar Räddningstjänsten Väst också för förebyggande arbete i syfte att minska antalet bränder, olyckor och andra oönskade händelser i samhället.

Verksamheten betalas av de båda samverkande kommunerna. Räddningstjänsten stödjer kommunerna i deras arbete med krisberedskap. En "tjänsteman i beredskap", kallad TiB, finns alltid i tjänst för att snabbt kunna agera om det skulle inträffa en kris av något slag.

Vidare tar Räddningstjänsten Väst emot trygghetslarm från personer som av kommunen beviljats den servicen. Hemtjänstens nattpatruller utgår från respektive räddningsstation i Falkenberg och Varberg.

Räddningstjänsten Väst arbetar även med folkhälso- och trygghetsfrågor. Arbetet bedrivs utifrån de beställningar som kommunerna gör och i nära samarbete med exempelvis kommunala förvaltningar, Region Halland, polis och ideella organisationer.

Vid nödsituation - ring 112

Vill du veta vad som händer - ring 11313

Sidan uppdaterad: 2017-02-17