Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Destination Falkenberg AB

Destination Falkenberg är ett kommunalt bolag med uppdrag att samordna, utveckla och marknadsföra Falkenberg som destination. Bolaget fokuserar på två saker; att bygga platsvarumärket “Falkenberg” och att driva och utveckla turistinformationen i kommunen.

Falkenbergs Turistinformation är en del av destinationsbolaget. Den långsiktiga ambitionen med denna del av verksamheten är att skapa Sveriges modernaste turistinformation.

Destinationsbolagets verksamhet och dess finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher. Tanken med destinationssatsningen är att den ska gynna både besöksnäring och invånare i Falkenbergs kommun.

Verksamheten startade sommaren 2013 med Håkan Gullberg som VD. Sedan september 2015 är Fredrik Janson ny VD för Destination Falkenberg. Bolaget är ett dotterbolag till Falkenbergs Näringsliv AB.

Destination Falkenberg driver nya falkenberg.selänk till annan webbplats, där fokus ligger på platsen Falkenbergs kommun.

Sidan uppdaterad: 2017-10-20