Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunens organisation

Kommunen är till för sina invånare. Den ser till så att skolor, äldreomsorg, gator, hälsoskydd, idrottsanläggningar och mycket annat fungerar. Cirka 2 800 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Därtill kommer flera hundra som arbetar i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg.

Den kommunala organisationen bygger på en kombination av förvaltningar och bolag med anställd personal samt en politisk organisation med förtroendevalda. I maktpyramidens topp finns kommunfullmäktige som fattar de övergripande ekonomiska och strategiska besluten. Kommunfullmäktiges beslut bygger på de utredningar som görs av tjänstemän i förvaltningarna, de olika politiska nämndernas ställningstaganden och den beredning som sker i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av fem ledamöter, sammanträder nästan varje vecka. Där tas beslut som ofta blir vägledande för den fortsatta politiska behandlingen. Arbetsgivarutskottet har hand om ärenden som gäller kommunens anställda.

Under den gemensamma kommunledningen finns de olika förvaltningarna och nämnderna. Principen är densamma som för kommunstyrelsen - tjänstemännen utreder ärendena och lägger fram förslag för politikerna att ta ställning till.

Varje förvaltning har en förvaltningschef och ett varierande antal olika enheter. De frågor som hanteras i den kommunala organisationen kommer dels inifrån egna anställda, dels från allmänheten och dels från politikerna.

Under respektive nämnd eller styrelse hittar du här kallelser till sammanträden och protokoll. Allt beslutsunderlag kan dock inte publiceras här. Det är dels med anledning av Personuppgiftslagen PUL, som är till för att skydda enskilda personers integritet, dels för att det är alltför omfattande dokument. Det går alltid att vända sig till kommunens registrator om man vill ta del av icke sekretessbelagda handlingar som inte finns på webben.

Sidan uppdaterad: 2017-05-17