Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Valhistoria i Falkenberg

1862 års förordningar om kommunstyrelse i stad och på landet gav möjligheter till en fastare kommunal organisation än den gamla, representerad av borgmästare, stadens äldste och allmänna rådstugan. Den ekonomiska utvecklingen i staden på 1860-talet påskyndade också denna utveckling.   
     
Den 23 december 1863 valde allmänna rådstugan en drätselkammare (motsvaras nu av kommunstyrelsen), som hade sitt första sammanträde den 5 januari 1864. Kammaren valde Dr G A Ehrengranat (han som lät anlägga Doktorspromenaden!) till sin ordförande och handlanden John Öhrwall till vice ordförande.   
     
Den 9 januari 1866 valdes Falkenbergs första stadsfullmäktige. Tjugu herrar - de flesta representanter för stadens handel och hantverk - skulle i fortsättningen besluta om stadens framtid. Till ordförande valdes rektorn P G Petersson och till vice ordförande handlanden A G Hellman.    

Protokollet från val till Stadsfullmäktige 1866. Falkenbergs kommunarkiv. Falkenbergs stad, Stadsfullmäktige A 1:1

Renskriven textlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sida 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sida 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sida 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2013-08-28