Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Rådhusets historia

Det ursprungliga rådhuset kom till 1760 och var byggt i trä. Att platsen valdes här snarare än i Gamla stan markerade att stadens centrum förskjutits uppströms. Förmodligen påverkades även placeringen av den nybyggda Tullbron (färdig 1761).

1826 byggdes det nuvarande rådhuset i tegel från Hertings tegelfabrik. På bottenvåningens ena halva fanns stadens skola med tillhörande rektorsbostad. I den andra halvan samsades stadens arrester, brandredskap samt mått och vikter. Andra våningen bestod av rådhusrättens sessionssal samt en festsal som senare kom att användas av stadsfullmäktige.

Rådhuset reparerades grundligt 1872-74. Tornuret kom till 1878 och sköttes av urmakare A. J. Andersson mot ett årligt arvode av 70 kr. Det yttre trapphuset och källaren tillbyggdes 1913.

Stadsförvaltningen lämnade rådhuset 1959 för det nybyggda stadshuset och polisen flyttade ut 1972. Därefter användes lokalerna av stadsbyggnadskontoret till år 2000 när rådhuset blir säte för Kultur och Fritids administration.

Bilden kommer från Okome-Köinge Svartrå hembygdsförenings arkiv, 1908, okänd fotograf

Sidan uppdaterad: 2013-06-18