Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nattväktarna

Anders Ljung skriver i sin bok "Ur Falkenbergs stads historia", som utkom 1945, om nattväktarna i Falkenberg:   
     
"Till gatulivet hörde de gamla nattväktarna, som började sin tjänstgöring, då andra kröpo till kojs i sina ombonade härbärgen. Det var en säkerhetsvakt, som av städernas borgerskap genomfördes redan på 1600-talet. Här i Falkenberg voro de fyra till antalet. Vanligen tjänstgjorde de två och två åt gången. Till utrustningen hörde en krumböjd mässingslur, som hängde i en läderrem över axeln. Förr hörde även till utrustningen en brandvaktsax, en egendomlig tingest påminnande om ett öppet halsjärn med fjäderanordning och fäst på en lång stång. Saxen träddes om halsen på ertappade tjuvar eller fridstörare, vilka såmedelst fördes till fångahuset eller finkan. Likaledes voro de försedda med väktarlansar eller hillebarder.   
     
I medvetande om denna säkerhetsvakt kunde var och en hänge sig åt sömnens ro i känslan av, att de patrullerande männen vakade över deras liv och gods, och den ej allt för sömntyngde erfor en viss njutning, då han hörde klampandet av deras tunga träskor, som stötte mot de ojämna gatstenarna, och lyssnade till väktarsången, som utropades vid var och en av nattens timmar   
     
Klockan är tio slagen.   
Gud bevare stad och land   
för eldebrand   
och fiendehand!   
Klockan är tio slagen.  
     
Vanligen tillades också vindriktningen, t ex "vinden är sydväst". Timslaget ändrades allt efter som natten fortskred."

"Utom denna allmänna väktarsång förekom i Falkenberg en annan med text för var och en av nattens olika timmar, men användes endast på högtidsdagar eller på anmodan vid särskilda familjefester inom staden t ex vid bröllop. Dessa verser ha upptecknats av amanuens B Möller vid universitetsbiblioteket i Lund och återgivas här nedan. Melodien har upptecknats av musikdirektör G Ågren. De ha ej förekommit i någon annan svensk stad.  

Kl 10               
Nu skrider dagen undan,   
Och natten välver till.   
Förlåt, o Jesu fromme,   
Vår synd, O, milde Gud   
Bevara kungens hus   
Samt alle man   
I detta land   
Från fiendens våld och hot   
Klockan är tio slagen   
Vinden är - - -   
     
Kl 12
Det var om midnattstiden   
vår Frälsare blev född.   
Till tröst all världen vida,   
Som eljest var förödd.   
Vår klocka slagit tolv.   
Från eld och brand   
och fiendens hand   
Bevare oss milde Herre Gud!   
Vinden är - - -   

Kl 3                 
Nu skrider natten undan   
Och dagen stundar till.   
Gud låte dem bli borta,   
som oss bedröva vill.   
Vår klocka slaget tre.   
O, Jesu from   
Din hjelp oss unn?   
Din nåde oss bete.   
Klockan är tre slagen.   
Vinden är - - - 

Kl 11               
Gud Fader oss bevara   
De store med de små.   
Hans helga änglars skara   
En skans omkring oss slå;   
Själv vaktar han för stadens väl;   
Vår? hus och hem tar han i göm? -   
Vår? ganska liv och själ.   
Bevara oss milde Herre Gud!   
Vinden är - - -  


Kl 2                 
O, milde Jesu lille,   
Som hade oss så kär,   
I mörker födas ville;   
Dig ske lov och pris och är?   
O, värdes Helge And?   
Upplysa oss evinnerlig,   
 Att vi dig skåda få.   
Klockan är två slagen.   
Vinden är - - -   
     

Klockan ett förekom ej något väktarrop, vilket skulle ha sin orsak däri, att det ansågs vara tiden för Jesu födelse, varför den timmen borde vara tyst. Klockan fyra på morgonen upphörde nattvakttjänstgöringen i Falkenberg.   

"Några av de sista nattväktarna voro: Pibe-Karl-Johan, en lång och kraftfull man, som ingen i onödan ville ta ett nappatag med. Prästa-Sven var däremot betydligt mindre men lät ej heller mucka med sig. Skoj hette Niklas Andersson men hade fått sitt gemytliga tillnamn på grund av sitt friska skämtlynne. I stället för att ropa ut väktarsången, som de flesta gjorde, sjöng han den istället med sin välljudande stämma."   
     
År 1881 ersattes nattväktarna av poliskonstaplar, som från kl 10 på kvällen även var brandvakter.   
     
Nattväktarnas lansar och brandvaktsax finns att se på Falkenbergs Hembygdsmuseum på S:t Lars kyrkogata

Sidan uppdaterad: 2013-06-18

En Hillebard från nattväktartiden, finns på Falkenbergs hembygdsmuseum

Med brandvaktsaxen höll nattväktarna buset på behörigt avstånd. Detta exemplar finns på Falkenbergs hembygdsmuseum.