Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Tavlans öde

I oktober 1892 ställs alltså ett antal av de tavlor, som Lundberg målat under sin sommar i Falkenberg, ut i Rådhuset.
En recensent noterar att laxauktionstavlan kommer att sändas till "Chicagoutställningen", d v s världsutställningen i Chicago 1893. Så blev dock troligen ej fallet, för Robert Lundberg finns inte med bland de svenska konstnärerna i utställningskatalogen.

I mars 1893 ställs tavlan ut i Stockholm.  I en notis i Falkenbergs Tidning i november 1896 kan man läsa att målningar av Robert Lundberg, bl a "Laxauktion i Falkenberg" och "Gata i Falkenberg" kan vinnas i ett lotteri. Lotter försäljs i L Svenssons bokhandel.
Troligen är det fråga om Sveriges Allmänna Konstförenings lotteri. Vem som vann tavlan vet vi inte. 

I april 1939 erbjuds Falkenbergs stad av en fru W Kaneff, Stockholm, att köpa laxauktionstavlan. Den har, skriver hon, hela tiden varit i hennes mors, Augusta Engström, Stockholm, ägo och har efter moderns död ärvts av dottern.
Några veckor senare meddelar Kaneff emellertid drätselkammaren att tavlan blivit såld till Göteborg. 

År 1946 överlämnas av Carl-Arvid Bergström en reproduktion av laxauktionstavlan till Falkenbergs museum.
Han var född i Falkenberg 1892 och var direktör för AB Lax-Kronan i Göteborg under åren 1921-1946.
Reproduktionen är endast en tredjedel mindre än originalet och har utförts av porträttmålare Inga Birgit Borg, Göteborg, i olja på en fotografisk kopia.
Vid överlämnandet utfäster sig givaren att skänka originalet när museet får en mera tidsenlig lokal.

Denna reproduktion har sedermera (1991) skänkts till Falkenbergs vänort Oswaldtwistle i England för att fira 25 års vänortsutbyte. 

I augusti 1960 invigs Falkenbergs nya Stadshus. Under en enkel ceremoni efter invigningen infriar fru Jenny Bergström sin numera avlidne makes löfte och överlämnar laxauktionstavlan till Falkenbergs stad för att hängas i det nya Stadshuset.
Här har tavlan hängt sedan dess och kan beses och beundras av alla och envar.

Sidan uppdaterad: 2013-06-18